Khóa ôn tập học kì 2 đai số 8 ( VIP)

KHÓA HỌC ĐẠI SỐ 8 ( 99k/ khóa)
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh - Lê Hữu Bảo
Khóa học Đại số 8 (https://goo.gl/HjPVKT) được tổng hợp link bên dưới!

--------------------------------------------------------------------------------------

Đăng kí khóa học tại đây: http://www.vinaschools.com/p/khoahoc.html
Hãy subscribe kênh youtube : https://goo.gl/k7wFcM để nhận bài giảng miễn phí của chúng tôi!
HƯỚNG DẪN: Hãy click vào link bên dưới nhập mật khẩu để xem bài giảng tính phí.
--------------------------------------------------------------------------------------
NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
PHẦN ĐẠI SỐ
CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
Bài 1. Mở đầu về phương trình
Bài giảng: https://goo.gl/AzyUPu
Bài tập:
Bài 2.       Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài giảng: https://goo.gl/awV035
Bài tập:
Bài 3.   Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Bài giảng: https://goo.gl/aQJGHZ
Bài tập:
Bài 4. Phương trình tích
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 6, 7. Giải toán bằng cách lập phương trình
Bài giảng: 
Bài tập:
CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 3. Bất phương trình một ẩn
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Bài giảng: 
Bài tập:
Chúng tôi sẽ cập nhật khóa học mỗi ngày! Mời các em cùng theo dõi khóa học nhé!

No comments: