Khóa ôn tập học kì 2 hình học 8 ( VIP)

KHÓA HỌC HÌNH HỌC 8 ( 99k/ khóa)
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh - Lê Hữu Bảo
Khóa học hình học 8 (https://goo.gl/XV4jDc) được tổng hợp link bên dưới!

--------------------------------------------------------------------------------------
Đăng kí khóa học tại đây: http://www.vinaschools.com/p/khoahoc.html
Hãy subscribe kênh youtube : https://goo.gl/k7wFcM để nhận bài giảng miễn phí của chúng tôi!
HƯỚNG DẪN: Hãy click vào link bên dưới nhập mật khẩu để xem bài giảng tính phí.
--------------------------------------------------------------------------------------
NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG      

Bài 1. Định lí ta-lét trong tam giác
Bài giảng: https://goo.gl/kd56Pt
Bài tập:    https://goo.gl/PkAWLl
Bài 2. Định lí ta-lét Đảo và hệ quả định lí ta-lét trong tam giác
Bài giảng: https://goo.gl/QDkBNQ
Bài tập:    
Phần 1: https://goo.gl/yRWGHn
Phần 2: https://goo.gl/awvfnl
Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
Bài giảng: https://goo.gl/rYfSxV
Bài tập: https://goo.gl/E65fNh
Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
Bài giảng: https://goo.gl/3G7HkU
Bài tập:
Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài giảng: https://goo.gl/DZcTBY
Bài tập:
Bài 6.  Trường hợp đồng dạng thứ hai
Bài giảng: https://goo.gl/5AKYXQ
Bài tập:
Bài 7.  Trường hợp đồng dạng thứ ba
Bài giảng: https://goo.gl/rGX6rm
Bài tập:
Bài 8.  Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài giảng: https://goo.gl/UmP9jt
Bài tập:
KIỂM TRA ĐỀ 1: https://goo.gl/iVxrmT
KIỂM TRA ĐỀ 2https://goo.gl/SrwEVU
KIỂM TRA ĐỀ 3https://goo.gl/Vqz0hg
CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU
Bài 1. Hình hộp chữ nhật
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 4. Hình lăng trụ đứng
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài giảng: 
Bài tập:
Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều
Bài giảng: 
Bài tập:

Bài 9. Thể tích của hình chóp đều
Bài giảng: 
Bài tập:

No comments: