KHÓA ÔN THI TUYỂN SINH MÔN TOÁN LỚP 10 MIỄN PHÍKhóa học tập trung vào các nội dung kiến thức quan trọng thường được sử dụng trong các đề thi THCS xét tuyển vào lớp 10 THPT. Các nội dung kiến thức chọn lọc này được giảng dạy theo các chuyên đề lớn và qua từng bài giảng học sinh sẽ nắm vững các khái niệm và phương pháp giải Toán từ cơ bản đến nâng cao.
Thông qua khóa học, học sinh sẽ hệ thống hóa kiến thức môn Toán (Đại số) một cách toàn diện và tự tin làm bài thi xét tuyển lớp 10 vào trường THPT mà mình mong muốn.
ĐĂNG KÍ NHẬN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Chương trình:
1. Chuyên đề 1: Đẳng thức
- Đẳng thức và một số ứng dụng
- Một số bài toán xây dựng từ đẳng thức
- Giới thiệu về hệ phương trình
- Tìm đẳng thức cơ bản từ hệ phương trình
-  Phương pháp đặt ẩn phụ, giải hệ phương trình
-  Sử dụng tính chất về bậc giải hệ phương trình
-   Một số kỹ năng biến đổi thành tích
-  Bất đẳng thức dạng Trung bình
-  Thứ tự giữa các biểu thức đồng bậc
-  Sử dụng hằng số chứng minh một số dạng bất đẳng thức
2. Chuyên đề 2:Bất đẳng thức
- Bất đẳng thức dạng căn thức
- Bất đẳng thức dạng phân thức
- Bất đẳng thức với điều kiện thứ tự
- Bất đẳng thức với điều kiện đẳng thức
- Thứ tự giữa các biểu thức đồng bậc
- Sử dụng hằng số chứng minh một số dạng bất đẳng thức
- Phép nhóm Abel và bất đẳng thức có điều kiện
- Bất đẳng thức Bunhiacopxki
- Một số phép biến đổi của Bất đẳng thức Bunhiacopxki
3. Chuyên đề 3: Hệ phương trình
- Giới thiệu hệ phương trình
- Hệ phương trình
- Phương pháp đặt ẩn phụ giải hệ phương trình
- Phương trình bậc 2
- Sử dụng tính chất về bậc giải hệ phương trình
- Ứng dụng định lý Viét
- Sử dụng hằng đẳng thức giải hệ phương trình
- Một số kỹ năng biến đổi thành tích
4. Chuyên đề 4: Phương trình nghiệm nguyên
- Phương trình nghiệm nguyên: Phần 1
- Phương trình nghiệm nguyên: Phần 2
- Phương trình nghiệm nguyên có chứa giai thừa và biến ở mũ
5. Chuyên đề 5: Phương trình chứa căn
- Phương trình chứa căn
- Sử dụng ẩn phụ
- Phương pháp đánh giá
- Sử dụng đẳng thức
6. Chuyên đề 6: Số nguyên tố
- Số chính phương, lập phương đúng
- Số nguyên tố
- Bài toán với chữ số

No comments: