ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017 -MÔN TOÁN (ĐẠI SỐ)


ĐĂNG KÍ NHẬN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ


Cấu trúc chương trình:
1. Chuyên đề 1: Bài toán khảo sát hàm số
- Khảo sát và vẽ đồ thị
- Luyện giải các bài toán xác định tham số theo tính chất cho trước của đồ thị
- Biển đổi đồ thị và áp dụng
- Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
- Cực trị của hàm số
- Bài toán cực trị của hàm số dạng bậc hai trên bậc nhất
- Bài toán tiếp tuyến của hàm số dạng bậc hai trên bậc nhất
- Một số tính chất của hàm số bậc ba
- Bài toán cực trị của hàm số bậc ba
- Bài toán tiếp tuyến của hàm số bậc ba
2. Chuyên đề 2: Phương trình và hệ phương trình
- Phương trình bậc ba
- Phương trình bậc bốn
- Định lý về dấu và nghiệm của tam thức bậc hai
- Phương trình có chứa căn thức
- Luyện giải phương trình có chứa căn thức
- Phương trình mũ và logarit
- Ba bài toán tiếp tuyến của đồ thị
- Bất phương trình một ẩn
- Hệ phương trình hai ẩn – PGS.TS. Nguyễn Vũ Lương
- Hệ phương trình hai ẩn – PGS.TS. Vũ Đỗ Long
3. Đạo hàm và bài toán cực trị
- Bài toán cực trị cơ bản
- Một số dạng bài toán cực trị sử dụng đạo hàm
- Một số dạng bài toán không sử dụng đạo hàm
4. Nguyên hàm và tích phân xác định
- Giới thiệu về nguyên hàm
- Nguyên hàm của hàm số lượng giác
- Phương pháp tích phân từng phần
- Phương pháp đổi biến – Phần cơ bản
- Phương pháp đổi biển – Phần nâng cao
- Công thức tích phân từng phần
- Một dạng bài toán nguyên hàm
- Nguyên hàm dạng phân thức hữu tỷ
- Nguyên hàm có chứa căn thức cơ bản
- Một số dạng nguyên hàm có chứa căn thức
- Sử dụng công thức tính nguyên hàm lượng giác
- Phép đổi biến khi tính nguyên hàm lượng giác
- Phương pháp hệ số bất định tìm nguyên hàm lượng giác
- Áp dụng công thức tích phân từng phần tính nguyên hàm lượng giác
5. Chuyên đề 5: Tổ hợp, số phức, xác suất
- Bài toán đếm
- Một số bài toán đếm và phương pháp giải
- Phương pháp xây dựng phép tương ứng 1-1
- Một số dạng bài toán về số phức
- Tính xác suất của biến cố
- Phương trình trên tập số phức
6. Chuyên đề 6: Một số kinh nghiệm ôn thi đại học
- Trình tự giải một đề thi đại học môn Toán
- Sử dụng đẳng thức giải một số dạng Toán thi đại học
- Giải một số dạng toán thi đại học sử dụng tính chất về bậc
- Xây dựng lời giải tóm tắt cho các bài toán trong các kỳ thi
7. Chuyên đề 7: Các kỹ năng giải tốt các dạng phương trình
- Phương trình
- Phương trình mũ
- Phương trình logarit
- Một câu chuyện về dạng phương trình asinx + bcosx = c
- Quan sát vẻ đẹp của các biểu thức lượng giác
- Thu được nhận xét gì khi xét hàm số y = asinx + bcosx + c
- Một giờ giải được một vạn phương trình
- Dựng lược đồ cho các phương trình cơ bản
- Học thuộc lòng có phải là cách học tốt về phương trình lượng giác?
- Một cuộc thi bổ ích về phương trình lượng giác
- Hằng đẳng thức là công cụ hiệu quả khi giải phương trình
- Đặt ẩn phụ giải phương trình
- Nên đổi cách nghĩ khi giải phương trình
- Sử dụng các nội dung bài học khác nhau để giải phương trình
8. Chuyên đề 8: Bất đẳng thức
- Giới thiệu về bất đẳng thức
- Sử dụng điều kiện xảy ra đẳng thức để chứng minh bất đẳng thức

No comments: