Đề kiểm tra Hình học 10 chương 3 (Tọa độ mặt phẳng)

Tài liệu gồm 13 trang với 4 mã đề kiểm tra Hình học 10 chương 3 phần Tọa độ mặt phẳng trường THPT Cây Dương - Kiên Giang, mỗi đề gồm 14 câu trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận. Phần trắc nghiệm của đề kiểm tra có đáp án.No comments: