Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường PTDL Hermann Gmeiner - Đà Nẵng

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 phần Số phức trường PTDL Hermann Gmeiner - Đà Nẵng  gồm 15 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận.


SUBSCRIBE THEO DÕI KÊNH YOUTUBE: http://bit.ly/hoctructuyenthcs
► KẾT NỐI VỚI LHB FILM™
● Facebook: https://www.facebook.com/lhbonline
● Email: huubao1320@gmail.com
#thptquocgia #tuyensinhlop10 #toan

No comments: