Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An

Tài liệu gồm 25 trang tuyển tập 4 mã đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án.

Trích một số bài toán trong đề:
Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 300 km. Vận tốc của dòng nước là 6km/h. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức E(v) = c.v^3.t, trong đó c là hằng số, E được tính bằng jun. Tìm vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao ít nhất.
Một vi sinh đặc biệt X có cách sinh sản vô tính kì lạ (sinh sản vô tính tức là sinh sản không cần qua sự giao phối giữa hai con), tại thời điểm 0h có đúng 2 con X. Với mỗi con X, sống được tới giờ thứ n (với n là số nguyên dương) thì ngay lập tức thời điểm đó nó đẻ một lần ra 2n con X khác, tuy nhiên do chu kì của con X ngắn nên ngay sau khi đẻ xong lần thứ 4, nó lập tức chết. Hỏi rằng, lúc 7h có bao nhiêu con sinh vật X đang sống?
Một mảnh vườn hình tròn tâm O bán kính bằng 6m, người ta cần trồng cây trên dải đất rộng 6m nhận O làm tâm đối xứng, biết kinh phí trồng cây là 70000 đồng/m2. Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng cây trên mảnh đất đó (Số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị ).

XEM TRỰC TUYẾN


No comments: