Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 (Đạo hàm) trường THPT Nho Quan A - Ninh Bình

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 5 (Đạo hàm) trường THPT THPT Nho Quan A - Ninh Bình do thầy Đặng Việt Đông biên soạn gồm 14 câu trắc nghiệm và 2 bài tập tự luận. Đề kiểm tra có đáp án và hướng dẫn giải.
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


No comments: