Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Long

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Long gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận.

Trích một số bài toán trong đề:
Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = e^x, trục Ox, hai đường thẳng x = 0 , x = 1. Thể tích khối tròn xoay khi quay hình đó xung quanh trục hoành được cho bởi công thức?
Điểm A trong hình vẽ bên biểu diễn cho số phức z. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Phần thực là -3, phần ảo là 2.
B. Phần thực là -3, phần ảo là 2i.
C. Phần thực là 3, phần ảo là -2i.
D. Phần thực là 3, phần ảo là 2.
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


No comments: