Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Huệ - TT. Huế

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Huệ - TT. Huế gồm 45 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài tập tự luận.

Trích một số bài toán trong đề:
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M (1;1; 2) sao cho khoảng cách từ điểm N(3;-1;4) đến mặt phẳng (P) là lớn nhất.
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;8;0), B(-4;6;2) và C(0;12;4). Viết phương trình mặt cầu đi qua 3 điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (Oyz).
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


No comments: