Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trung tâm GDTX huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trung tâm GDTX huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích một số bài toán trong đề:
Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi h(t) là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho h'(t) = 3at^2 + bt và a,b là tham số. Ban đầu không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là 150m3. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là 1100m3. Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây.
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S) có tâm I(1;2;3) và đi qua gốc tọa độ O. Viết phương trình của mặt cầu (S).
Gọi (H) hình phẳng giới hạn bởi y = e^x; y = 0; x = 0; x = 1. Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra bởi (H) khi quay quanh trục Ox.
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


No comments: