Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán sở GD và ĐT Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán sở GD và ĐT Thanh Hóa gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích một số bài toán trong đề:
Cho hình lập phương có cạnh bằng a và một hình trụ (T) có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt ñối diện của hình lập phương. Gọi S1 là diện tích toàn phần của hình lập phương, S2 là diện tích toàn phần của hình trụ (T). Tính tỉ số S1/S2.
Cho các mệnh đề sau:
(I) Trên tập hợp các số phức thì phương trình bậc hai luôn có nghiệm
(II) Trên tập hợp các số phức thì số thực âm không có căn bậc hai
(III) Môđun của một số phức là một số phức
(IV) Môđun của một số phức là một thực dương
Trong bốn mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?
Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình MNEIF ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật ABCD có chiều cao BC = 6m, chiều dài CD =12m (hình vẽ bên). Cho biết MNEF là hình chữ nhật có MN = 4m; cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua hai điểm C, D. Kinh phí làm bức tranh là 900.000 đồng/m2. Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó?

XEM TRỰC TUYẾN

No comments: