Tuyển tập 235 bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 67 trang tuyển tập 235 bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án kèm lời giải chi tiết. Các bài tập được phân thành các dạng:

+ Dạng 1. Số phức và các phép toán
+ Dạng 2. Phương trình trên tập số phức
+ Dạng 3. Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước
+ Dạng 4. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức
+ Dạng 5. Biểu diễn hình học của số phức
+ Dạng 6. Số phức và GTLN - GTNNSUBSCRIBE THEO DÕI KÊNH YOUTUBE: http://bit.ly/hoctructuyenthcs
► KẾT NỐI VỚI LHB FILM™
● Facebook: https://www.facebook.com/lhbonline
● Email: huubao1320@gmail.com
#thptquocgia #tuyensinhlop10 #toan

No comments: