PHỔ CẬP GIÁO DỤC 2018

PHỔ CẬP GIÁO DỤC 2018

Quy trình nhập phổ cập:
9/11/2018 - 17/11/2018 - Nhập liệu trê excel online
18/11/2018 - 20/11/2018 - Trường THCS cập nhật dữ liệu lên hệ thống PCGD online
20/11/2018 - 22/11/2018 : Các trường rà Soát dữ liệu để chỉnh sửa báo cáo
Để thuận tiện nhập liệu và tiết kiệm tối đa thời gian quý thầy cô. Chúng tôi chia theo xóm theo từng giáo viên nhập liệu
Lưu ý: Để nhập liệu, quý thầy cô đăng nhập gmail đã đăng kí trên trường THCS.
Để nhập được file excel phải có mạng internet. Quý thầy cô nhập trực tiếp và tự động lưu file.

FILE EXCEL MANG TÍNH HỖ TRỢ GIÁO VIÊN NHẬP LIỆU. QUÝ THẦY CÔ CẦN SỮA LẠI CHO ĐÚNG VỚI PHIẾU ĐIỀU TRA PHỔ CẬP NĂM 2018
NHỮNG HỘ KHÔNG CÓ TRONG PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ CÓ TRONG FILE. QUÝ THẦY CÔ CÓ THỂ XÓA TRONG FILE EXCEL.
TRA DANH MỤC MÃ TRƯỜNG: https://goo.gl/bVn1Ez
HƯỚNG DẪN NHẬP: http://www.truonghoctructuyen.vn/2018/11/huong-dan-nhap-pho-cap-2018.html
Hướng dẫn: 

--------------------------------------
THÔNG BÁO: CÁC THÔN, XÓM ĐƯỢC THÔNG BÁO CHƯA HOÀN THÀNH PHỔ CẬP SẼ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG ĐI MỘT BUỔI RIÊNG KHÁC.
THÔN: NAM HIỆP 1 - ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH
XÓM 1A: https://goo.gl/JFGnKT - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 1B: https://goo.gl/UwS8a3 - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 2: https://goo.gl/cfexUw - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 3: https://goo.gl/tvqcWN - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 4: https://goo.gl/PyfwkV - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 5: https://goo.gl/sjjpw7- Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 6: https://goo.gl/QdrsTN - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 7: https://goo.gl/UvFim2 - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 8: https://goo.gl/NXm7k4 - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
THÔN: NAM HIỆP 2
XÓM 1: https://goo.gl/bCr2nc - Đinh Tiến Dũng ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 2: https://goo.gl/DJmWa3 - Nguyễn Thị Thanh ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 3: https://goo.gl/tnL3eE - Đinh Tiến Dũng ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 4: https://goo.gl/hFohha - Lê Trọng Nguyên ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 5: https://goo.gl/8uMehc - Lê Trọng Nguyên ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 6: https://goo.gl/ox8Ld9 - Nguyễn Ngô Bảo Tường
XÓM 7: https://goo.gl/QQ2U4y - Nguyễn Ngô Bảo Tường
XÓM 8: https://goo.gl/ZwdsMU - Nguyễn Thị Thanh ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
THÔN: NGHĨA HIỆP 1 ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH)
XÓM 1: https://goo.gl/XQTZph - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 2: https://goo.gl/vMPFsh - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 3: https://goo.gl/4YEJuQ - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 4: https://goo.gl/Cxswie - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 5: https://goo.gl/i7JzQb - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 6: https://goo.gl/Mnmeif - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 7: https://goo.gl/1vnThv - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 8: https://goo.gl/e7zHnK - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
XÓM 9: https://goo.gl/JDdRSL - Thầy Ngan ( Tiểu Học Ka Đô)
THÔN: NGHĨA HIỆP 2
XÓM 1: https://goo.gl/ZXwwgj - Đoàn Duy Tân ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 2: https://goo.gl/n7Y2oe - Đoàn Duy Tân ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 3: https://goo.gl/zj3qwe - Đỗ Phú Vũ ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 4: https://goo.gl/RbFQVW - Đỗ Phú Vũ ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 5: https://goo.gl/c1Sibg - Nguyễn Thị Ngọc Đoan ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 6A: https://goo.gl/b9h9Hj - Nguyễn Như Hằng ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 6B: https://goo.gl/wdYUoy - Nguyễn Như Hằng ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 7: https://goo.gl/vaeWSG - Nguyễn Trung Đông ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
XÓM 8: https://goo.gl/pC2yTw - Nguyễn Trung Đông ( ĐÃ KHÓA - HOÀN THÀNH )
THÔN: TA LY 1 ( TIỂU HỌC KA ĐÔ 2) ( ĐÃ KHÓA - ÍT SAI SÓT - HOÀN THÀNH)
XÓM 1: https://goo.gl/CsjXeH - Kiều Đoàn Tuyết Sương 
XÓM 2: https://goo.gl/32hv6U - Phạm Thị Thúy 
XÓM 3: https://goo.gl/Y2zJS8Phạm Thị  Kim Thoa - Âu Thị Bình 
XÓM 4: https://goo.gl/Vbaiur - Phan Thị Nhàn -Drao Lang 

THÔN: TA LY 2 ( TIỂU HỌC KA ĐÔ 2)( ĐÃ KHÓA - ÍT SAI SÓT - HOÀN THÀNH)
XÓM 1: https://goo.gl/vbh6NT - Phan Văn Toàn 
XÓM 2: https://goo.gl/ZvuJ43Bùi Thị Hòa - Lê Thị Thủy 
XÓM 3: https://goo.gl/9Vbohs - Lê Thị Hải - Cill Pam Ka Khiếu 

THÔN: KA ĐÔ CŨ ( TIỂU HỌC KA ĐÔ 2) ( ĐÃ KHÓA - NHIỀU SAI SÓT - CHƯA HOÀN THÀNH)
XÓM 1: https://goo.gl/dsnQUW - Phan Thị Quỳnh Trang - Phan Thị Hải 
XÓM 2: https://goo.gl/d9gmbH  - Phạm Thị Mỹ Hạnh - Nguyễn Thị Bảy
XÓM 3: https://goo.gl/56znuE  - Trịnh Thị Quỳnh Nga 
XÓM 4: https://goo.gl/xRvJ7c  - Nguyễn Thị Huyền Nhung 

THÔN: KA ĐÔ MỚI 1 ( MẦM NON KA ĐÔ)  ( ĐÃ KHÓA - NHIỀU SAI SÓT - CHƯA HOÀN THÀNH)
XÓM 1: https://goo.gl/ucHMD4 - Ma Nhị-Nguyễn Thanh Hiền
XÓM 2: https://goo.gl/ULhkFT - Phạm Hà Thảo Nguyên-Nguyễn Thị Thu Hà
XÓM 3: https://goo.gl/Vzohv1 - Nguyễn Thị Yến-Trần Thị Thơm

THÔN: KA ĐÔ MỚI 2 ( MẦM NON KA ĐÔ)  ( ĐÃ KHÓA - NHIỀU SAI SÓT - CHƯA HOÀN THÀNH)
XÓM 1: https://goo.gl/VHRsXh - Nguyễn Thị Thanh Kiều-Trần Hồ Tuyết Trinh
XÓM 2: https://goo.gl/AfWWZx - Phan Thị Thu Trang-Phạm Thị Thúy Hằng
XÓM 3: https://goo.gl/Nef46u Thiều Nguyễn Phương Dung-ka Jrai-Dương Thị Thảo Anh
XÓM 4: https://goo.gl/DPqqJL - Nguyễn Lê Diễm-Nguyễn Thị Yến Trang


No comments: