GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 MỚI SOẠN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI 2018

Giáo án soạn theo 5 mục hoạt động:

(1) Mục tiêu: 
(2) Phương pháp/Kĩ thuật: 
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: 
(4) Phương tiện dạy học:
(5) Sản phẩm:
Đừng quên nhấn đăng kí https://goo.gl/eCX2aK để xem bài giảng toán 6,7,8,9 và ôn thi tuyển sinh 10 nhé. 
Tuần: 1
Tiết: 1 - 2: Bài 1: Thông tin và tin học
https://goo.gl/Fh5AE9 hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 2
Tiết: 3 - 4: Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
https://goo.gl/N9NQtE hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 3
Tiết: 5: Bài 3: Em có thể làm gì nhờ máy tính
https://goo.gl/f59bZD hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 3
Tiết: 6: Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
https://goo.gl/f59bZD hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 4
Tiết: 7: Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính (tt)
https://goo.gl/bxWn5x hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 4
Tiết: 8: Bài thực hành 1: Làm quen với máy tính
https://goo.gl/bxWn5x hoặc http://bit.ly/2DprhHa

CHƯƠNG II: PHẦN MỀM HỌC TẬP

Tuần: 5
Tiết: 9 - 10: Bài 5: Luyện tập chuột máy tính
https://goo.gl/FBWpTV hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 6
Tiết: 11 - 12: Bài 6: Học gõ mười ngón
https://goo.gl/KZ4uyA hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 7
Tiết: 13 - 14: Bài 7: Quan sát hệ mặt trời
https://goo.gl/B1kpUm

Tuần: 8
Tiết: 15 - 16: Bài 8: Học toán với Geogebra
https://goo.gl/UhnGcq hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 9
Tiết: 17: Bài 8: Học toán với Geogebra (tt)
https://goo.gl/Rxcddz hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 9
Tiết: 18: Kiểm tra 1 tiết lý thuyết
https://goo.gl/Rxcddz hoặc http://bit.ly/2DprhHa

CHƯƠNG III: HỆ ĐIỀU HÀNH

Tuần: 10
Tiết: 19: Bài 9: Vì sao cần hệ điều hành
https://goo.gl/ZWXoFd hoặc https://goo.gl/R36Nw4 hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 10
Tiết: 20
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?
https://goo.gl/R36Nw4 hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 11
Tiết: 21 - 22: Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
https://goo.gl/qAaT8U hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 12
Tiết: 23 - 24: Bài 12: Hệ điều hành Windows
https://goo.gl/KhpP1b hoặc http://bit.ly/2DprhHa

Tuần: 13
Tiết: 25 - 26: Bài thực hành 2: Làm quen với Windows
https://goo.gl/z1UksR

Tuần: 14
Tiết: 27 - 28: Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục
https://goo.gl/fop8Fq

Tuần: 15
Tiết: 29 - 30: Kiểm tra thực hành
https://goo.gl/5fRKXt

Tuần: 16
Tiết: 31 - 32
Ôn tập

Tuần: 17
Tiết: 33 – 34
Kiểm tra học kì I

Tuần: 18
Tiết: 35 – 36
Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

Tuần: 19
Hoàn thành chương trình HKI

CHƯƠNG IV: SOẠN THẢO VĂN BẢN

Tuần: 20
Tiết: 37 - 38
Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
http://bit.ly/2scONkn

Tuần: 21
Tiết: 39 - 40
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

Tuần: 22
Tiết: 41 - 42
Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em

Tuần: 23
Tiết: 43 - 44
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Tuần: 24
Tiết: 45 - 46
Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản

Tuần: 25
Tiết: 47
Bài 16: Định dạng văn bản

Tiết: 48
Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

Tuần: 26
Tiết: 49
Bài 17: Định dạng đoạn văn bản (tt)

Tiết: 50
Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản

Tuần: 27
Tiết: 51
Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản (tt)

Tiết: 52
Kiểm tra lý thuyết

Tuần: 28
Tiết: 53
Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

Tiết: 54
Bài 19: Thêm hình ảnh để minh hoạ

Tuần: 29
Tiết: 55
Bài 19: Thêm hình ảnh để minh hoạ (tt)

Tiết: 56
Bài thực hành 8: Em viết báo tường

Tuần: 30
Tiết: 57
Bài thực hành 8: Em viết báo tường (tt)

Tiết: 58
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

Tuần: 31
Tiết: 59
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng (tt)

Tiết: 60
Bài tập thực hành 9: Danh bạ riêng của em

Tuần: 32
Tiết: 61
Bài tập thực hành 9: Danh bạ riêng của em (tt)

Tiết: 62
Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền

Tuần: 33
Tiết: 63 - 64
Kiểm tra thực hành

Tuần: 34
Tiết: 65 - 66
Ôn tập

Tuần: 35
Tiết: 67 - 68
Kiểm tra học kì II

Tuần: 36
Tiết: 69 - 70
Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền (tt)

Tuần: 37
Hoàn thành chương trình HKII

- Tin học 6 tiết 1 đến tiết 22: https://goo.gl/PJmv4V17 comments:

huetran216 said...

có thể cho mình xin link tải trọn bộ giáo án tin học lớp 6 k ạ. Mình cảm ơn nhiều .

Phan Doãn Hải said...

XIn link tải trọn bộ giáo án tin học lớp 6. Mình cảm ơn nhiều

Unknown said...

Cho mình xin link tải trọn bộ giáo án tin học 6 với. Cảm ơn nhiều ak.

Unknown said...

Cho mình xin link tải trọn bộ giáo án tin học 6 với. Cảm ơn nhiều ak.

Unknown said...

Cho mình xin link tải trọn bộ giáo án tin học 6 với. Cảm ơn nhiều ak.

Linh said...

bạn ơi cho mình xin link tin học 6 ki 2 full với nha bạn. cảm ơn bạn nhiều.

Tâm said...

xin bản đầy đủ bạn ơi. cảm ơn nhé

Unknown said...

cho mình xin link tin học 6 cả năm với ah

Unknown said...

cho mình xin link tin học 6 cả năm với ah

Unknown said...

cho mình xin giáo án tin 6 với ạ

t said...

Cho mình xin link giáo án tin học cả năm với ạ. Thank ạ!

Unknown said...

có thể cho mình xin link tải trọn bộ giáo án tin học lớp 6 k ạ. Mình cảm ơn nhiều .

Unknown said...

có thể cho mình xin link tải trọn bộ giáo án tin học lớp 6 k ạ. Mình cảm ơn nhiều .

Unknown said...

có thể cho mình xin link tải bộ giáo án tin 6 không ah. mình cảm ơn.

Unknown said...

Xin link tải trọn bộ giáo án với ạ! cảm ơn nhiều ạ!

minh đen said...

Cho mình xin link tải trọn bộ giáo án tin học 6 với. Cảm ơn nhiều ak.

Unknown said...

Cho mình xin link tải trọn bộ giáo án tin học 6 với. Cảm ơn nhiều ak.