GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 9 MỚI SOẠN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI 2018

Giáo án soạn theo 5 mục hoạt động:

(1) Mục tiêu: 

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: 
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: 
(4) Phương tiện dạy học:
(5) Sản phẩm:
Đừng quên nhấn đăng kí https://goo.gl/eCX2aK để xem bài giảng toán 6,7,8,9 và ôn thi tuyển sinh 10 nhé. 
CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
Tuần: 1 Tiết: 1 - 2 Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính
https://goo.gl/MRA3Y1
Tuần: 2 Tiết: 3 - 4 Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet
https://goo.gl/TrBQa4
Tuần: 3 Tiết: 5 - 6 Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet
https://goo.gl/WHTTqh hoặc https://goo.gl/ZMc8hx
Tuần: 4 Tiết: 7 - 8 Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web
https://goo.gl/FjAjuJ hoặc https://goo.gl/eRcYGr hoặc https://goo.gl/ZMc8hx
Tuần: 5 Tiết: 9 - 10 Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet
https://goo.gl/w9hEhB hoặc https://goo.gl/ZMc8hx
Tuần: 6 Tiết: 11 Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử
https://goo.gl/khnYhd
Tiết: 12 Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử
https://goo.gl/PYjS7x hoặc https://goo.gl/ZMc8hx hoặc https://goo.gl/knDAuk
Tuần: 7 Tiết: 13 Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử (tt)
Tiết: 14 Bài tập
https://goo.gl/ZMc8hx hoặc https://goo.gl/Tr5k8t
Tuần: 8 Tiết: 15 - 16 Kiểm tra 1 tiết thực hành
https://goo.gl/XNyZPF
CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI TIN HỌC
Tuần: 9 Tiết: 17 - 18 Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính
https://goo.gl/jdxrEA
Tuần: 10 Tiết: 19 - 20 Bài thực hành 4: Sao lưu dự phòng và quét Virus
https://goo.gl/QxGP6K hoặc https://goo.gl/aDrhhm hoặc https://goo.gl/A3RXap hoặc https://goo.gl/EK5CyG
Tuần: 11 Tiết: 21 - 22 Bài 6: Tin học và xã hội
https://goo.gl/8nHnJn hoặc https://goo.gl/NYEDsc
Tuần: 12 Tiết: 23 Bài 6: Tin học và xã hội (tt)
             Tiết: 24 Bài tập
https://goo.gl/wAZ8UF hoặc https://goo.gl/Xr6T5P
Tuần: 13 Tiết: 25 Bài tập
https://goo.gl/fyJSvg
Tiết: 26 Kiểm tra 1 tiết lý thuyết
CHƯƠNG III: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Tuần: 14 Tiết: 27 - 28 Bài 7: Phần mềm trình chiếu
https://goo.gl/uW8HEG hoặc https://goo.gl/u6orCJ hoặc https://goo.gl/gryQsr hoặc https://goo.gl/qHPgUc
Tuần: 15 Tiết: 29 - 30 Bài 8: Bài trình chiếu
https://goo.gl/Z8G47K
Tuần: 16 Tiết: 31 - 32 Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em
https://goo.gl/9NQ7Z8
Tuần: 17 Tiết: 33 - 34 Ôn tập
Tuần: 18 Tiết: 35 - 36 Kiểm tra học kì I
Tuần: 19 Hoàn thành chương trình HKI
Tuần: 20 Tiết: 37 - 38 Bài 9: Định dạng trang chiếu
https://goo.gl/SEvnK6 hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 21 Tiết: 39 - 40 Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 22 Tiết: 41 - 42 Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 23 Tiết: 43 - 44 Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 24 Tiết: 45 - 46 Bài 11: Tạo các hiệu ứng động
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 25 Tiết: 47 - 48 Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 26 Tiết: 49 - 50 Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động (tt)
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 27 Tiết: 51 - 52 Bài thực hành 9: Thực hành tổng hợp
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 28 Tiết: 53 - 54 Kiểm tra 1 tiết thực hành
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
CHƯƠNG IV: ĐA PHƯƠNG TIỆN
Tuần: 29 Tiết: 55 - 56 Bài 12: Thông tin đa phương tiện
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 30 Tiết: 57 - 58 Bài 13: Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 31 Tiết: 59 - 60 Bài thực hành 10: Tạo sản phẩm âm thanh bằng Audacity
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 32 Tiết: 61 - 62 Bài 14: Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 33 Tiết: 63 Bài 14: Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker (tt)
Tiết: 64 Kiểm tra 1 tiết lý thuyết
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 34 Tiết: 65 - 66 Ôn tập
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 35 Tiết: 67 - 68 Kiểm tra học kì II
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 36 Tiết: 69 - 70 Bài thực hành 11. Tạo Video ngắn bằng Movie Maker
hoặc https://goo.gl/xF7FBG
Tuần: 37 Hoàn thành chương trình HKII
No comments: