GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 7 MỚI SOẠN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI 2019

Giáo án soạn theo 5 mục hoạt động:

(1) Mục tiêu: 

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: 
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: 
(4) Phương tiện dạy học:
(5) Sản phẩm:
Đừng quên nhấn đăng kí https://goo.gl/eCX2aK để xem bài giảng toán 6,7,8,9 và ôn thi tuyển sinh 10 nhé. 
-  Giáo án  5 hoạt động theo hướng PTNL - Tin học 7 - Cả Năm - Bộ 1 

-  Giáo án  5 hoạt động theo hướng PTNL - Tin học 7 - Cả Năm - Bộ 2 


No comments: