TÀI LIỆU TẬP HUẤN TOÁN DẠY HỌC THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

SINH HOẠT TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH GẮN VỚI QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC HỌC SINH
Đừng quên nhấn đăng kí https://goo.gl/eCX2aK để xem bài giảng toán 6,7,8,9 và ôn thi tuyển sinh 10 nhé. 
- Định hướng giáo dục STEM trung học phổ thông
https://goo.gl/QptMKW
 - Kế hoạch dạy học theo chủ đề
https://goo.gl/HJFGCx
- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH
https://goo.gl/jSMGj4
- Phương pháp dạy học tích cực
https://goo.gl/tPJw5F
- Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực
https://goo.gl/4gMseF
- Dạy học theo chủ đề mẫu
https://goo.gl/MmxfMW

- Hồ Sơ NCBH
1. Biên bản thống nhất nội dung trước khi dạy
https://goo.gl/ZNcR3S
2. Kế hoạch bài dạy, đưa lên trang trường học kết nối
https://goo.gl/fE3js4
3. Mẫu Giáo án NCBH
https://goo.gl/Ft4G6s
4. Phiếu quan sát HS dạy NCBH( GV dự giờ)
https://goo.gl/o7AHKy
5. Biên bản góp ý tiết NCBH sau khi dạy
https://goo.gl/gfh9hXNo comments: