GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8 CẢ NĂM ( 2 CỘT) SOẠN THEO 5 HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG HỌC MỚI | TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, tiến trình hoạt động theo mô hình Trường học mới Việt Nam bao gồm 5 bước.
Quy trình này được vận dụng vào mỗi bài học hoặc một chủ đề. Nếu chủ đề có nhiều bài học nhưng chia ra nhiều thời điểm thực hiện nối tiếp thì vẫn cần vận dụng quy trình này.


Hoạt động khởi động

Hoạt động này nhằm giúp học sinh (HS) huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề có nội dung liên quan đến bài học mới.

Giáo viên (GV) nêu các câu hỏi gợi mở hoặc yêu cầu HS đưa ra ý kiến nhận xét về các vấn đề liên quan đến nội dung kiến thức trong chủ đề.

Cần hướng dẫn tiến trình hoạt động khởi động của HS thông qua hoạt động cá nhân hoặc nhóm được tổ chức linh hoạt sao cho vừa giúp các em huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân, vừa xây dựng được ý thức hợp tác, tinh thần học tập lẫn nhau trong HS. Việc trao đổi với GV có thể thực hiện sau khi đã kết thúc hoạt động nhóm.

Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động này giúp HS tìm hiểu nội dung kiến thức của chủ đề, rèn luyện năng lực cảm nhận, cung cấp cho HS cơ sở khoa học của những kiến thức được đề cập đến trong chủ đề.

Có thể đặt các loại câu hỏi để HS tìm hiểu kiến thức liên quan trực tiếp đến các nội dung trong chủ đề hoặc câu hỏi sáng tạo khuyến khích các em tìm hiểu thêm kiến thức liên quan ngoài nội dung trình bày trong chủ đề.

Cần nêu nhiệm vụ cụ thể và hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm để thực hiện nhiệm vụ. Kết thúc hoạt động, HS phải trình bày kết quả thảo luận với GV.

Hoạt động luyện tập

Hoạt động này yêu cầu HS phải vận dụng những kiến thức vừa tiếp thu được ở bước 2 (phần B) để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, qua đó GV xem HS đã nắm được kiến thức hay chưa và nắm được ở mức độ nào.

Đây là những hoạt động như trình bày, luyện tập, bài thực hành,… giúp cho các em thực hiện tất cả những hiểu biết ở trên lớp và biến những kiến thức thành kĩ năng.

Hoạt động luyện tập có thể thực hiện qua hoạt động cá nhân rồi đến hoạt động nhóm để các em học tập lẫn nhau, tự sửa lỗi cho nhau, giúp cho quá trình học tập hiệu quả hơn.

Hoạt động vận dụng

Hoạt động vận dụng nhằm tạo cơ hội cho HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng, thể nghiệm giá trị đã được học vào trong cuộc sống thực tiễn ở gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Với hoạt động này, HS có thể thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm, có thể thực hiện với cha mẹ, bạn bè, thầy cô giáo hoặc xã hội. Có những trường hợp hoạt động vận dụng được thực hiện ngay ở lớp học hay trong nhà trường,…

Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Hoạt động này khuyến khích HS tiếp tục tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức, nhằm giúp HS hiểu rằng ngoài kiến thức đã học trong nhà trường còn rất nhiều điều cần phải tiếp tục học hỏi, khám phá.

GV giao cho HS những nhiệm vụ nhằm bổ sung kiến thức và hướng dẫn các em tìm những nguồn tài liệu khác, cung cấp cho HS nguồn sách tham khảo và nguồn tài liệu trên mạng để HS tìm đọc thêm.

Phương thức hoạt động là làm việc cá nhân (hoặc theo nhóm), chủ yếu làm ở nhà, đồng thời yêu cầu HS làm các bài tập đánh giá năng lực.

Lưu ý: Quy trình 5 bước hoạt động nêu trên không cứng nhắc mà có thể được thiết kế và thực hiện linh hoạt, mềm dẻo.
Trong một số lĩnh vực /trường hợp, các hoạt động có thể kết hợp với nhau hoặc bớt đi một, hai hoạt động tuỳ theo đặc trưng của từng lĩnh vực giáo dục, của từng chủ đề/bài học, nhất là đối với một số loại hình mang tính đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể chất.
Trong các bài hướng dẫn tổ chức hoạt động theo Mô hình Trường học mới Việt Nam ở phần thứ hai của tài liệu này, GV tham khảo nhưng có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo thêm.
Xem giáo án:

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO BỘ GIÁO ÁN NÀY
Phần đại số – Toán 8 Tập 1
Chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức
Bài 1 – Nhân đơn thức với đa thức
Bài 2 – Nhân đa thức với đa thức
Bài 3 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 4 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 5 – Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 6 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 7 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 8 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 9 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 10 – Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 11 – Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12 – Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Chương II – Phân thức đại số
Bài 1 – Phân thức đại số
Bài 2 – Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 3 – Rút gọn phân thức
Bài 4 – Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 5 – Phép cộng các phân thức đại số
Bài 6 – Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7 – Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8 – Phép chia các phân thức đại số
Bài 9 – Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Phần hình học – Toán 8 Tập 1
Chương I – Tứ giác
Bài 1 – Tứ giác
Bài 2 – Hình thang
Bài 3 – Hình thang cân
Bài 4 – Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Bài 5 – Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
Bài 6 – Đối xứng trục
Bài 7 – Hình bình hành
Bài 8 – Đối xứng tâm
Bài 9 – Hình chữ nhật
Bài 10 – Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 11 – Hình thoi
Bài 12 – Hình vuông
Ôn tập chương I: Tứ giác
Chương II – Đa giác. Diện tích đa giác
Bài 1 – Đa giác. Đa giác đều
Bài 2 – Diện tích hình chữ nhật
Bài 3 – Diện tích tam giác
Bài 4 – Diện tích hình thang
Bài 5 – Diện tích hình thoi
Bài 6 – Diện tích đa giác
Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác

No comments: