GIÁO ÁN TOÁN 7 HỌC KÌ 1 SOẠN THEO 5 HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG HỌC MỚI | TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, tiến trình hoạt động theo mô hình Trường học mới Việt Nam bao gồm 5 bước.
Quy trình này được vận dụng vào mỗi bài học hoặc một chủ đề. Nếu chủ đề có nhiều bài học nhưng chia ra nhiều thời điểm thực hiện nối tiếp thì vẫn cần vận dụng quy trình này.

Hoạt động khởi động

Hoạt động này nhằm giúp học sinh (HS) huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề có nội dung liên quan đến bài học mới.

Giáo viên (GV) nêu các câu hỏi gợi mở hoặc yêu cầu HS đưa ra ý kiến nhận xét về các vấn đề liên quan đến nội dung kiến thức trong chủ đề.

Cần hướng dẫn tiến trình hoạt động khởi động của HS thông qua hoạt động cá nhân hoặc nhóm được tổ chức linh hoạt sao cho vừa giúp các em huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân, vừa xây dựng được ý thức hợp tác, tinh thần học tập lẫn nhau trong HS. Việc trao đổi với GV có thể thực hiện sau khi đã kết thúc hoạt động nhóm.

Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động này giúp HS tìm hiểu nội dung kiến thức của chủ đề, rèn luyện năng lực cảm nhận, cung cấp cho HS cơ sở khoa học của những kiến thức được đề cập đến trong chủ đề.

Có thể đặt các loại câu hỏi để HS tìm hiểu kiến thức liên quan trực tiếp đến các nội dung trong chủ đề hoặc câu hỏi sáng tạo khuyến khích các em tìm hiểu thêm kiến thức liên quan ngoài nội dung trình bày trong chủ đề.

Cần nêu nhiệm vụ cụ thể và hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm để thực hiện nhiệm vụ. Kết thúc hoạt động, HS phải trình bày kết quả thảo luận với GV.

Hoạt động luyện tập

Hoạt động này yêu cầu HS phải vận dụng những kiến thức vừa tiếp thu được ở bước 2 (phần B) để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, qua đó GV xem HS đã nắm được kiến thức hay chưa và nắm được ở mức độ nào.

Đây là những hoạt động như trình bày, luyện tập, bài thực hành,… giúp cho các em thực hiện tất cả những hiểu biết ở trên lớp và biến những kiến thức thành kĩ năng.

Hoạt động luyện tập có thể thực hiện qua hoạt động cá nhân rồi đến hoạt động nhóm để các em học tập lẫn nhau, tự sửa lỗi cho nhau, giúp cho quá trình học tập hiệu quả hơn.

Hoạt động vận dụng

Hoạt động vận dụng nhằm tạo cơ hội cho HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng, thể nghiệm giá trị đã được học vào trong cuộc sống thực tiễn ở gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Với hoạt động này, HS có thể thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm, có thể thực hiện với cha mẹ, bạn bè, thầy cô giáo hoặc xã hội. Có những trường hợp hoạt động vận dụng được thực hiện ngay ở lớp học hay trong nhà trường,…

Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Hoạt động này khuyến khích HS tiếp tục tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức, nhằm giúp HS hiểu rằng ngoài kiến thức đã học trong nhà trường còn rất nhiều điều cần phải tiếp tục học hỏi, khám phá.

GV giao cho HS những nhiệm vụ nhằm bổ sung kiến thức và hướng dẫn các em tìm những nguồn tài liệu khác, cung cấp cho HS nguồn sách tham khảo và nguồn tài liệu trên mạng để HS tìm đọc thêm.

Phương thức hoạt động là làm việc cá nhân (hoặc theo nhóm), chủ yếu làm ở nhà, đồng thời yêu cầu HS làm các bài tập đánh giá năng lực.


Lưu ý: Quy trình 5 bước hoạt động nêu trên không cứng nhắc mà có thể được thiết kế và thực hiện linh hoạt, mềm dẻo.
Trong một số lĩnh vực /trường hợp, các hoạt động có thể kết hợp với nhau hoặc bớt đi một, hai hoạt động tuỳ theo đặc trưng của từng lĩnh vực giáo dục, của từng chủ đề/bài học, nhất là đối với một số loại hình mang tính đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể chất.
Trong các bài hướng dẫn tổ chức hoạt động theo Mô hình Trường học mới Việt Nam ở phần thứ hai của tài liệu này, GV tham khảo nhưng có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo thêm.


Tải tài liệu: Giáo án Hình học 7 Học kì I soạn theo tập huấn mới 5 hoạt động

Giáo án học kì 2: Đang cập nhật...


CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO BỘ GIÁO ÁN NÀY

Phần đại số – Toán 7 Tập 1

Chương I – Số hữu tỉ. Số thực

Bài 1 – Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 2 – Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 3 – Nhân, chia số hữu tỉ

Bài 4 – Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 5 – Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 6 – Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài 7 – Tỉ lệ thức

Bài 8 – Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 9 – Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 10 – Làm tròn số

Bài 11 – Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 12 – Số thực

Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Chương II – Hàm số và đồ thị

Bài 1 – Đại lượng tỉ tệ thuận

Bài 2 – Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 3 – Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 4 – Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 5 – Hàm số

Bài 6 – Mặt phẳng tọa độ

Bài 7 – Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

Phần hình học – Toán 7 Tập 1

Chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài 4: Hai đường thẳng song song

Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Bài 7: Định lí

Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Chương II – Tam giác

Bài 1 – Tổng ba góc của một tam giác

Bài 2 – Hai tam giác bằng nhau

Bài 3 – Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)

Bài 4 – Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

Bài 5 – Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (g.c.g)

Bài 6 – Tam giác cân

Bài 7 – Định lí Py-ta-go

Bài 8 – Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Ôn tập chương II: Tam giác

No comments: