KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ 9 HỌC KÌ 1 | TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN

KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ 9 HỌC KÌ 1I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
-         Hiểu khái niệm căn bậc hai của số không âm, kí hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương, định nghĩa căn bậc hai số học.
-         Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số.
- Học sinh hiểu rõ thế nào là căn thức bậc hai.
- Nhận biết được biểu thức lấy căn và điều kiện tồn tại căn thức bậc hai. Nắm vững hằng đẳng thức .
- Vận dụng điều kiện tồn tại căn thức bậc hai, điều kiện xác định của một phân thức,  hằng đẳng thức  để giải các bài toán liên quan.
2. Kỹ năng:
-         Tính được căn bậc hai của số hoặc biểu thức là bình phương của số hoặc bình phương của biểu thức khác.
-         So sánh được các số thực ( số vô tỉ).
-   Giải các dạng bất phương trình một ẩn.
-  Rút gọn biểu thức có sử dụng  hằng đẳng thức
*  Hình thành cho học sinh các kĩ năng khác:
- Thu thập và xử lý thông tin.
- Làm việc nhóm trong việc thực hiện dự án dạy học của giáo viên.
- Viết và trình bày trước đám đông.
- Học tập và làm việc tích cực chủ động và sáng tạo.
3. Thái độ:
     - Rèn luyện tư duy lôgíc, tính cẩn thận, trung thực, chính xác.
- Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu.
4. Các năng lực chính hướng tới sự hình thành và phát triển ở học sinh:
- Năng lực hợp tác: Tổ chức nhóm học sinh hợp tác thực hiện các họat động.
- Năng lực tự học, tự nghiên cứu: Học sinh tự giác tìm tòi, lĩnh hội kiến thức và phương pháp giải quyết các bài tập và tình huống.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Học sinh biết cách huy động những kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi, biết cách giải quyết các tình huống trong giờ học.

- Năng lực thuyết trình, báo cáo: Phát huy khả năng báo cáo trước tập thể, khả năng thuyết trình.

Mời xem thêm:

No comments: