Toán học lớp 8 - Chuyên đề 3: phương trình bậc nhất một ẩn

I. SƠ ĐỒ TƯ DUY

II. BÀI GIẢNG: 

Chủ đề 1: Mở Đầu Về Phương Trình - Cô Thanh:                                
http://bit.ly/2Si3mRv
Chủ đề 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải - Cô Thanh:    
http://bit.ly/2Sx8gJh
Chủ đề 3: Phương Trình Đưa Về Dạng Ax+B=0 - Cô Thanh:              
http://bit.ly/2UDOWMT
Chủ đề 4: Phương Trình Tích - Cô Thanh:                                            
http://bit.ly/31LvIqb
Chủ đề 5: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu - Cô Thanh
http://bit.ly/39mBJfB
Chủ đề 6: Giải Toán Bằng Cách Lập Phương Trình - Cô Thanh
http://bit.ly/2UFTmTq

III. BÀI TẬP CƠ BẢN

Tải tài liệu: Bài tập nâng cao chuyên đề phương trình bậc nhất một ẩn

IV. XEM THÊM

► LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ:
► HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN:
► XEM THÊM VIDEO BÀI GIẢNG:
KẾT NỐI VỚI TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN
#truonghoctructuyen #hoctructuyen #daiso8

No comments: